Stefna og framtíðarsýn

Viðskiptavinir Arion banka hafa fjölbreytt og ólík markmið. Okkar hlutverk er að auðvelda þeim að grípa þau tækifæri sem gefast með vandaðri þjónustu og ráðgjöf. Við leggjum okkur fram við að þjónusta okkar sé aðgengileg og persónusniðin með þarfir hvers og eins að leiðarljósi. Með liðsinni við viðskiptavini stuðlum við að sameiginlegum vexti og framförum í íslensku samfélagi.

Stefna Arion banka

Að standa öðrum framar með snjöllum og traustum fjármálalausnum sem skapa viðskiptavinum, hluthöfum og samfélaginu öllu verðmæti til framtíðar.

Við leggjum áherslu á:

Að standa öðrum framar

  • Lausnamiðuð og árangursdrifin menning
  • Framúrskarandi starfsfólk í hvetjandi umhverfi sem er skapandi, krefjandi og skemmtilegt
  • Samstarf við þau sem auka skilvirkni okkar og bæta vöruframboð

Að bjóða snjallar lausnir

  • Fjölbreytt og virðisaukandi þjónusta fyrir kröfuharða viðskiptavini
  • Þjónusta og ákvarðanir byggjast á gögnum og greiningu
  • Stafrænar lausnir sem gera þjónustuna þægilegri

Að skapa verðmæti til framtíðar

  • Setjum okkur í spor viðskiptavina og skiljum þarfir þeirra og markmið
  • Störfum af ábyrgð með sjálfbærni að leiðarljósi
  • Erum til staðar með hugvit, lausnir og fjármagn

Hornsteinarnir

Hornsteinarnir lýsa okkar karakter og hvernig við störfum. 

Gerum gagn

Við leggjum grunn að góðum árangri viðskiptavina okkar og gerum þeim gagn með góðri þjónustu, fjölbreyttum lausnum og öflugri vöruþróun. Við gerum samfélaginu gagn með því að starfrækja góðan banka og leggjum okkar af mörkum til að hér á landi starfi traust og öflugt fjármálakerfi.

Látum verkin tala

Það skiptir mestu hverju við komum í verk. Við forðumst ekki erfið verkefni heldur tökumst á við þau og vinnum af fagmennsku. Komum hlutum í framkvæmd og öxlum ábyrgð á okkar verkefnum og ákvörðunum. Sýnum frumkvæði í samskiptum og skjót viðbrögð og upplýsum um framgang mála. Við ætlum að vera áfram í fararbroddi hvað varðar árangursríka fjármálaþjónustu og stuðla að uppbyggingu og árangri fyrir viðskiptavini og samfélagið allt.

Komum hreint fram

Við komum hreint fram, af virðingu og gætum trúnaðar í hvívetna. Við vinnum af heilindum, erum sanngjörn og segjum hlutina eins og þeir eru. Við berum virðingu fyrir samfélaginu og ástundum góða viðskiptahætti. Þannig ávinnum við okkur traust viðskiptavina og samfélagsins.

Finnum lausnir

Við erum lausnamiðuð í öllu sem við gerum. Við temjum okkur nána samvinnu, bæði milli sviða bankans og við samstarfsaðila, og skapandi hugsunarhátt. Í starfsemi okkar erum við oft í hlutverki milliliðar þar sem mikilvægt er að við notum hugvit okkar og þekkingu til að finna snjallar og traustar lausnir fyrir viðskiptavini. Okkar árangur helgast af árangri viðskiptavina okkar.

Þægilegri bankaþjónusta

Í hröðu samfélagi nútímans leggjum við áherslu á að að mæta þörfum viðskiptavina okkar með framúrskarandi þjónustu sem er þægileg og aðgengileg hvenær sem er. Stafræn tækni býður upp á skilvirkni, sveigjanleika og persónusniðna þjónustu. Hér höfum við skipað okkur í fyrsta sæti á Íslandi með öflugum og aðgengilegum lausnum.

Fjölbreytt vöruúrval og fjölbreyttar þjónustuleiðir eru liður í því byggja upp náið og traust langtímasamband við viðskiptavini. Með því að bjóða upp á alhliða fjármálaþjónustu og tryggingar fyrir einstaklinga og fyrirtæki geta viðskiptavinir okkar fengið heildstæða yfirsýn yfir öll sín fjármál á einum stað. Þannig mætum við ólíkum þörfum og nýtum um leið sérþekkingu okkar svo að viðskiptavinir nái sem mestum árangri.

Fjölbreytt vöruúrval og fjölbreyttar þjónustuleiðir eru liður í því byggja upp náið og traust langtímasamband við viðskiptavini. Með því að bjóða upp á alhliða fjármálaþjónustu og tryggingar fyrir einstaklinga og fyrirtæki geta viðskiptavinir okkar fengið heildstæða yfirsýn yfir öll sín fjármál á einum stað.

Við leggjum áherslu á skilvirka starfsemi, vinnum markvisst gegn sóun og styttum boðleiðir til að auka sveigjanleika og snerpu. Á hverjum degi viljum við gera betur en í gær. Þannig bætum við þjónustu og starfsemi okkar kerfisbundið og stuðlum að betri upplifun og aukinni ánægju.

Þetta köllum við þægilegri bankaþjónustu.

Græn fjármál

Yfirskrift sjálfbærnistefnu Arion banka er „saman látum við góða hluti gerast“ og felur meðal annars í sér að bankinn vilji vera öðrum fyrirmynd um ábyrga og arðbæra viðskiptahætti sem taka mið af umhverfi og samfélagi.

Við gerum okkur grein fyrir að mestu áhrifin sem bankar geta haft er í gegnum lánveitingar og fjárfestingar og við tökum þá ábyrgð alvarlega. Bankinn hefur sett sér metnaðarfulla umhverfis- og loftslagsstefnu og vill leggja sitt af mörkum svo Ísland geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart Parísarsamkomulaginu og öðrum innlendum og alþjóðlegum umhverfis- og loftslagssáttmálum. Arion banki býður viðskiptavinum sínum græna fjármálaþjónustu, svo sem græn bílalán, innlán, íbúðalán, fyrirtækjalán og græna sjóði Stefnis.